بایگانی برچسب‌ها: بافر

مدارات بدون میکرو

راه اندازی آی سی ۷۴HC573

۷۴hc573

آی سی ۷۴HC573  یک هشت هسته ای لچ با هشت ورودی  مختلف می باشد. این آی سی از خانواد TTL می باشد که دارای ۸ فلیپ فلاپ D و حساس به سطح (latch) هست. آی سی ۷۴HC573 ، ۲۰ پایه دارد، که پایه ۱۰ زمین (GND) و پایه ۲۰ تغذیه (VCC) است. پایه های ۲ تا ۹ ورودی های D0 تا D7 و پایه های ۱۹ تا ۱۲ خروجی های Q0 تا Q7 می باشند. از سوی دیگر این IC  دارای دو پایه کنترلی دارد، یکی به نام LE است که همان فعال ساز لچ می باشد و پایه دیگر  OE که فعال ساز خروجی می باشند.

خوب(38)بد(4)
ادامه مطلب

قطعات الکترونیکی

دیتاشیت فارسی 1N5400-1N5408

……………………..

دیتاشیت فارسی 1N4001-1N4007

……………………..

دیتا شیت LM2576

……………………..

دیتا شیت فارسی LM2576

……………………..

دیتا شیت BAT48

……………………..

دیتاشیت BYT03-400

……………………..

دیتاشیت BYW98

……………………..

دیتاشیت 1N5820

……………………..

دیتاشیت TLP 627

……………………..

دیتاشیت ADM 232

……………………….

دیتاشیت MAX7219

……………………….

دیتاشیت LM386

……………………….

دیتاشیت DS1307

………………………

دیتاشیت فارسی آی سی ساعت DS1307

………………………

دیتاشیت MOC3041

……………………

بافر :

دیتاشیت 74HC244

……………………..

دیتاشیت 74HC245

………………………

دیتاشیت 74HC373

……………………….

دیتا شیت 74HC374

………………………..

دیتاشیت 74HC573

……………………….

دیتاشیت 74HC574

…………………………

 

قطعات آنالوگ:

دیتاشیت AD9833

…………………………

 

خوب(51)بد(19)
ادامه مطلب