بایگانی برچسب‌ها: دیتاشیت L298

میکرو کنترلر ARM

راه اندازی موتور DC با استفاده از ARM

motor-arm

در این پروژه یک موتور DCبه روش ساده راه اندازی شده است که با یک کلید که به وقفه خارجی میکرو متصل است موتور فعال میگردد.میکرو مورد استفاده LPC2138 است و با پروتیوس شبیه سازی شده.برای کامپایل برنامه از KEILاستفاده کنید.همچنین برای تقویت سیگنال میکرو از درایور موتور L298 استفاده کرده ایم.

خوب(17)بد(2)
ادامه مطلب

درایور و کنترل کننده ها

دیتاشیت L293

………………………..

دیتاشیت فارسی آی سی درایور L293

………………………..

دیتاشیت L297

………………………..

دیتاشیت L298

………………………..

دیتاشیت فارسی آی سی درایور L298

………………………..

دیتاشیت L6203

………………………..

دیتاشیت ULN2003

………………………..

دیتاشیت BA6209

………………………..

دیتاشیت VNH2SP30

………………………..

خوب(19)بد(9)
ادامه مطلب