بایگانی برچسب‌ها: AVR

میکروکنترلر AVR

فانکشن ژنراتور با AVR

Photo_11

یکی از ابزارهایی که جای آن در یک میزکار الکترونیک خالی است سیگنال ژنراتور است . در این پروژه سیگنال ژنراتوری با قابلیت تولید شکل موج های مربعی ، سینوسی ، دندان اره ای و مثلثی با سورس کامل ارائه شده است .

خوب(11)بد(8)
ادامه مطلب

میکروکنترلر ها

AVR:

دیتا شیت ATMEGA 8

……………………

دیتا شیت فارسی میکروکنترلر ATMEGA8

……………………

دیتاشیت ATMEGA 16

……………………

دیتاشیت فارسی میکروکنترلر ATMEGA 16

……………………

دیتا شیت ATMEGA 32

……………………

دیتا شیت فارسی میکروکنترلر ATMEGA 32

……………………

دیتاشیت ATMEGA 64

……………………

دیتا شیت ATMEGA 128

……………………

دیتا شیت فارسی میکروکنترلر   ATMEGA 48 , ATMEGA 88 , ATMEGA 168

……………………

دیتا شیت فارسی میکروکنترلر   ATMEGA 8535

……………………

دیتا شیت Tiny 22

……………………

دیتا شیت فارسی میکروکنترلر   Tiny 11 , Tiny 12

……………………

دیتا شیت فارسی میکروکنترلر   Tiny 13

……………………

دیتا شیت فارسی میکروکنترلر   Tiny 15

……………………

ARM:

دیتا شیت AT91SAM

……………………

 

خوب(95)بد(24)
ادامه مطلب
1 6 7 8